نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید جرثقیل 6 دکمه

تومان200,000
  • اولین دکمه 1 باز (1NO)، افزایش سرعت، به آرامی یا کند
  • دومین دکمه 1 باز (1NO)، کاهش سرعت، به آرامی یا کند
  • سومین پوش باتن 1 باز (1NO)، راست، کند
  • چهارمین پوش باتن 1 باز (1NO)، چپ، کند
  • پنجمین پوش باتن 1 باز (1NO)، جلو، کند
  • ششمین پوش باتن 1 باز (1NO)، عقب، کند