دینام تک فاز

مشاهده همه 8 نتیجه

الکتروموتورهای جریان متناوب به دو صورت الکتروموتور سه فاز و الکتروموتور تک فاز طراحی و ساخته می شوند .